Algemene voorwaarden

Artikel 1: Bestellingen Tijdschriftenpakket

De voorwaarden zijn van toepassing op bestellingen van het Tijdschriftenpakket. Tijdschriftenpakket.nl is een initiatief van CoCreCi. Via Tijdschriftenpakket.nl verkoopt CoCreCi V.o.f. het Tijdschriftenpakket online. CoCreCi V.o.f. is gevestigd aan het Anna van Renesseplein 8, 1911 KN Uitgeest. Bereikbaar via telefoonnummer 0251 – 320054 of info@tijdschriftenpakket.nl.

Artikel 2: Bestelling en bevestiging order

U schaft het Tijdschriftenpakket aan door de gevraagde gegevens in te vullen op de bestelpagina en het bestelproces af te ronden. De bevestiging van de aankoop geschiedt door ons via e-mail, mits een e-mailadres is opgegeven. Tevens wordt op het scherm na de aankoop een bevestiging getoond. Het strekt tot aanbeveling deze uit te printen.

Artikel 3: Betaling

Betaling van de aankoop van het Tijdschriftenpakket via Tijdschriftenpakket.nl geschiedt per vooruitbetaling (overschrijving of iDeal). Onder rembours is ook mogelijk. Hiervoor geldt een toeslag van € 20,-.

Artikel 4: Levertijd en bezorging

De levertijd voor een exemplaar van het Tijdschriftenpakket is 1 – 4 werkdagen. De pakketten worden standaard bezorgd door DHL en bij uitzondering door PostNL.

Artikel 5: Tijdschriftenpakket niet ontvangen

Indien u geen Tijdschriftenpakket binnen de levertijd (zie art. 4) heeft ontvangen, kunt u contact opnemen met het Tijdschriftenpakket. Bij voorkeur via email: info@tijdschriftenpakket.nl.

Artikel 6: Mogelijkheid van vervangende goederen of diensten

Indien de uitgever van het Tijdschriftenpakket niet aan haar leveringverplichting kan voldoen (het pakket kan bijv. uitverkocht zijn), ontvangt u het vooruitbetaalde bedrag retour.

Artikel 7: Herroepingsrecht/retourneren

Bij de aankoop van het Tijdschriftenpakket heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Tijdschriftenpakket.nl retourneren. Tijdschriftenpakketten waarvan de verpakking is geopend, worden niet geaccepteerd. De kosten van het retourzenden zijn voor rekening van de koper (kostenindicatie: € 6,75 via PostNL). Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, worden terugbetaald.

Artikel 8: Geschillen

Geschillen tussen de consument en tijdschriftenpakket.nl over de totstandkoming of uitvoering van geleverde producten en diensten, kunnen zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform) van de Europese Unie. Dit ODR-platform vindt u hier.

Artikel 9: Privacy Statement / Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

De wijze waarop Tijdschriftenpakket.nl omgaat met de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers is opgenomen in de disclaimer.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Tijdschriftenpakket.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik van de diensten van Tijdschriftenpakket.nl ontstaat. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Tijdschriftenpakket.nl. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade aan personen of zaken.

Artikel 11: Wijzigen voorwaarden

Deze voorwaarden van Tijdschriftenpakket.nl kunnen worden gewijzigd. De meest recente versie zal altijd op de website worden geplaatst. Indien u na een wijziging de voorwaarden van Tijdschriftenpakket.nl gebruikt, aanvaardt u de (gewijzigde) voorwaarden.

Uitgeest,  maart 2017